Contact me
arch@kingalukaszynska.com
+48 608 871 959

The most sustainable building is the one that is already built. 

I am an architect with experience gained in Poland and abroad – in Fernando Menis Studio in Spain. The time I spend on projects contains the technical part, consultations, research and often experiments.

Space is created by function, proportions, rhythm, dominant, geometry, light and acoustics – in my projects each of these points has its part in the final project.

pl

Najbardziej zrównoważony budynek, to taki , który już został zbudowany. 

Jestem architektką z doświadczeniem zdobytym w kraju i za granicą – w biurze projektowym Fernando Menis w Hiszpanii i uczelni na Słowacji. Czas, który przeznaczam na projekt, składa się z rzetelnie sporządzonego opracowania technicznego, ale również konsultacji, poszukiwań i niejednokrotnie eksperymentów.

Przestrzeń to funkcja, proporcja, rytm, dominanta, geometria, światło i akustyka – w moich projektach każdy z tych punktów ma swoją część w opracowaniu.

Kinga Lukaszynska

Contact to us